Privacybeleid

Privacybeleid

Algemeen

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In dit privacybeleid informeren wij u over hoe wij omgaan met uw gegevens wanneer u onze website bezoekt.

Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen alleen persoonlijke gegevens die u vrijwillig verstrekt via de volgende formulieren:

  • Contactformulier: Hier wordt gevraagd om uw naam, e-mailadres en vraag.
  • Reacties op blogartikelen: Hier wordt gevraagd om uw naam, website (optioneel) en reactie.

Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies van derden op onze website.

Doeleinden van gegevensverwerking

De persoonlijke gegevens die u verstrekt via de bovengenoemde formulieren worden alleen gebruikt voor het beantwoorden van uw vragen en het mogelijk maken van interactie op onze website, zoals het plaatsen van reacties op blogartikelen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden of zoals vereist door de wet.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

U heeft het recht om:

  • Inzage te krijgen in de persoonlijke gegevens die wij van u hebben;
  • Correctie van onjuiste of onvolledige gegevens aan te vragen;
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;
  • Verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
  • Een kopie van uw persoonlijke gegevens op te vragen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.

Contact

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.